Dějiny

4. dívčí oddíl skautek Brno vznikl v roce 1931. Po válce v roce 1946 se jeho členkou stala i Lili - jeho pozdější dlouholetá vůdkyně. V době komunistických zákazů se oddíl skrýval pod různými hlavičkami, ale vždy působil pouze jako dívčí. Od roku 1972 jezdíme na naše tábořiště ve Stálkově u Slavonic v Jižních Čechách. Také naší klubovnou na Kopečné 21 kráčely dějiny. V prosinci roku 1989 zde bylo zřízeno skautské registrační centrum, kam se chodili zaregistrovat lidé, kteří chtěli pomoci s obnovou skautingu a lidé, kteří chtěli, aby jejich děti navštěvovaly nějaký skautský oddíl.

 

Zajímavosti z historie

Po válce oddíl tábořil u rybníka Rendlíček u Bohdalova na Vysočině. V současnosti tam táboří jiný skautský oddíl. Náš oddíl vystřídal mnoho různých kluboven. Ta původní snad byla někde poblíž Lužánek. Po roce 1968 jsme přesídlily na Staré Brno a „stěhování“ po klubovnách pokračovalo - Kopečná 29, ZŠ Hybešova (dnes SOU), Kopečná 21 a nakonec na Údolní 24.

 

Osobní vzpomínky

"První klubovnu - dřevěnou boudu - jsme měli ve dvoře domu Anči Maškové (vůdkyně). Tehdy bylo v oddíle kolem 50 děvčat a na táboře kolem 55. Na tábor se tenkrát jezdilo na celý měsíc. Děvčata se tam dopravovala vagónem i se všemi věcmi (tzv. "dobytčák")."

1946 - proběhl první tábor na Vysočině - u rybníka Rendlíka (Bohdalov - Pokojov). Dřevo na stavbu tábora bylo zdarma. Spalo se ve stanech dvou typů. "rakušanech" - jehlan 1,8m délka podsady, na dřevěné zapínání - olivky, celta byla složená ze dvou dílů. Anebo "němčácích". Děvčata tehdy ještě neměla spacáky, jezdilo se s dekou a místo kufru byly bedýnky (od cukru 25kg). Tyto sloužily zároveň jako skříňky ve stanech, které byly velmi skladné, odolné a přehledné. Jídlo bylo na potravinové lístky. Na mléko sloužila 25l konev. První den tábora strašně lilo a tak vůdkyně domluvila ubytování pro nováčky (asi 40 dětí) ve vesnici. Veškeré nádobí bylo vypůjčeno od rodičů a po táboře se zase vracelo zpět."

1947 - druhý tábor - Vranovská přehrada - na Stříbrné zátoce u Lančova (50 -55 členech)."

1948 - třetí tábor - u Mácova mlýna na Vysočině dnes už je toto místo zničeno. Krásné údolí, louka okolo les, řeka (v blízkosti se nacházel lom). Tábor vedly Marie Šmahelová a Lída Bartáková."

1949 - čtvrtý tábor - ještě jela děvčata jako skautky, ale už musela jet "jako na brigádu" - sběr borůvek na Šumavě.V roce 1949 už byly jen stany "němčáky"."

1950 - pátý tábor - v Orlických horách - Lichkov - vedla Eva Ryšánková. Pár "Áčkových" stanů. Až do tohoto tábora se stále potraviny obstarávaly na potravinové lístky. V roce 1950 byl Skauting zrušen. Na táboře se ke kroji nosily sukně zavinovačky (daly se rozložit pod sebe jako ubrus). Lili byla ve družině Ještěrek. Tuto družinu obnovily Rangers v roce 1993 a později po ni pojmenovaly svůj 4. kmen Rangers. Dnes jsme nazvaly "Ještěrkami" celý oddíl proto, abychom si tak připomněly naše předchůdkyně a zachovaly pěkný název pro celý oddíl."