Poslání skautingu

Skauting se snaží podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Klade na ně velké nároky, aby byli připraveni zvládnout se ctí všechny situace, které jim život přinese.

 

Metody skautingu

Stanovených cílů se snaží skauting dosáhnout:

- Soustavnou výchovou ve skautských oddílech - v pozitivně motivovaných a dlouhodobě pracujících společenstvích

- Života podle skautského slibu a zákona (propracovaný morální kodex)

- V souladu s přírodou

- Prací v malých skupinkách (družinách)

- Výchovou dětí navzájem - děvčata jen o málo starší působí na své mladší kamarádky

- Učení praktickou činností a dalšími metodami

- Vůdkyně i její spolupracovnice jsou spíše jako uznávané starší kamarádky, ke členkám a jejich potřebám přistupují individuálně

 

Co je Junák?

Junák - český skaut (dále jen Junák) je největší organizací zabývající se mimoškolní výchovou mládeže u nás. Má přes 50 tisíc členů. Funguje na neziskovém principu - všichni činovníci pracují u oddílů dobrovolně ve svém volném čase, bez nároku na honorář. 

Junák se hlásí k ideálům skautského hnutí. První skautskou organizaci založil v roce 1907 v Anglii lord Baden-Powell. Jeho myšlenky i velká část metodiky jsou platné a v oddílech stále užívané i dnes. Junák je členem tří mezinárodních skautských asociací WOSM (World Organisation Scout Movement) - chlapecké, WAGGGS (World Association Girl Guides and Girl Scouts) - dívčí a ISFG (International Scout and Guide Fellowship) - společenství dospělých skautů a skautek, které čítají dohromady téměř 35 miliónů lidí po celém světě.

Více informací najdete na internetových stránkách Junáka: www.skaut.cz.

 

Skautské časopisy

Junák vydává pro děti a mládež vlastní časopisy. Jsou opravdu kvalitní a vašim dětem je doporučujeme. Starší čísla jsou k nahlédnutí v klubovně.

Světýlko - časopis pro světlušky a vlčata (6 - 10 let)

Skaut - časopis pro skautky a skauty (11 - 15 let)

Roverský Kmen - časopis pro rangers a rovery (16 - 24 let)

Skautský svět - časopis pro dospělé (25+ let)

Časopisy lze předplatit u vůdkyně oddílu.